czwartek, 13 września 2012

5 lat Summorum Pontificum w Kościele w Polsce
Mija 5 lat odkąd Motu Proprio Summorum Pontificum obowiązuje w Polskich Kościołach. Nadal księża oraz wierni, którzy pragną wypełniać wolę Ojca Świętego napotykają utrudnienia ze strony biskupów, kapłanów oraz innych wiernych. Pragnę skupić się nad sukcesem rozpowszechnienia klasycznego rytu w Polsce.

- Przez pięć lat liczba miejsc gdzie sprawowana jest co niedzielna Msza Trydencka wzrosła z 5 do 22, a w ponad 40 innych kościołach Msza w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest sprawowana regularnie co najmniej raz w miesiącu.

- Wierni coraz lepiej propagują liturgię łacińską, powstają stowarzyszenia i fundacje,które rozpowszechniają Mszę Trydencką. Organizowane są pielgrzymki, obozy, wyjazdy wakacyjne, rekolekcje dla wiernych przywiązanych do tradycyjnego rytu.

- Coraz więcej księży celebruję Mszę Trydencką, rodzą się nowe powołania. Msze Święte prymicyjne są celebrowane w formie nadzwyczajnej.

- Tworzą się stabilne grupy wiernych, które pomagają kapłanom, ogłaszają wśród swoich środowisk informację o Mszy, wspierają kapłanów swoją modlitwą, wspierają Instytut Dobrego Pasterza.

Faktów pokazujących jak bardzo Msza Trydencka jest rozpowszechniona w Polsce jest więcej, tu zostały przedstawione tylko niektóre z nich. Pokazuje to, że tradycyjna forma liturgii jest potrzebna. Modlitwa, cierpliwość i zaangażowanie wiernych oraz księży sprawi iż w całej Polsce wola Ojca Świętego Benedykta XVI będzie wypełniona.


Na podstawie artykułu ze strony: www.nowyruchliturgiczny.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.