czwartek, 11 czerwca 2015

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Msza Święta w NFRR  sprawowana będzie w  piątek 12 czerwca 2015 roku o godzinie 19.30 


Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała , a drugiej niedzieli po Zielonych Świątkach. Najbardziej popularną formą kultu Serca Jezusa, oprócz samej uroczystości, to : odprawiane przez cały miesiąc czerwiec nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, Litania  do Serca Jezusowego a także akt zawierzenia Sercu Jezusa.


Obraz Serca  Pana Jezusa rysuje nam liturgia święta  w anfyfonie na introit, ewangelii i w  prefacji mszalnej. „Pójdźcie do mnie , a ja  was pokrzepię” . Myśli  Jezusowe to tylko miłość i czynienie dobra. Ewangelia prowadzi nas  pod krzyż. „Gdy  żołnierze podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, jeden z nich włócznią otworzył bok Jego a natychmiast wypłynęła krew i woda”. Tajemnica otwarcia włócznią Serca Jezusowego odkrywa nam prefacja „ aby  Jego Serce, świątynia  szczodrobliwości Bożej,  wylało na nas strumień miłosierdzia i łaski. To serce , w którym nigdy nie  gaśnie żar miłości dla nas.