sobota, 1 sierpnia 2015

X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta ( Missa Cantata ) 02 sierpnia - godzina 14.30

Dziś Kościół święty daje nam  wielką naukę o pokorze.  Przed oczyma liturgii staje dziś Chrystus jako Pan i sędzia. „ Od obliczności Twojej, sąd mój niech wyjdzie, oczy Twe niech dojrzą prawość” ( graduł ).Chrystus wydaje sąd na usprawiedliwienie samego siebie uosobione w faryzeuszu i na żałosne, pokorne wyznawanie win grzesznika uosobione w celniku „ Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Wydaje wyrok na korzyść pełnego żalu i pokornego wyznawania win, przeciw zarozumiałemu usprawiedliwieniu samego siebie. Dwoje ludzie weszło do świątyni aby się modlić, dwaj przedstawiciele religii, pobożności, dwa światy,  jeden faryzeusz, a drugi celnik, obaj przed obliczem Boga w świątyni w Jerozolimie. Przychodzi  sędzia, Chrystus i wydaje wyrok: „Powiadam wam: ten odszedł do domu swego bardziej usprawiedliwiony niźli tamten”.  I uzasadnienie wyroku: „Albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie ”. Wraz z całym Kościołem rozpocznijmy dzisiejszą najświętszą Ofiarę w usposobieniu pokornego, żałującego celnika.  Głęboko pochylmy się przy modlitwach u stopni  ołtarza i wyznawajmy: „ mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”. W Kyrie  eleison wołajmy o przebaczenie i miłosierdzie z powodu naszych grzechów i niewierności. Im bardziej uczestnicząc we Mszy świętej wnikamy w pokorę Jezusową, który dla naszych win uznał się  godnym śmierci  i współumieramy śmiercią Jezusową, tym bardziej będziemy z Nim święcili w Najświętszej Ofierze zmartwychwstanie i wzniesiemy się do nowego życia oraz zostaniemy  uwielbieni – w Komunii świętej, w przyszłym ciał zmartwychwstaniu i posiadaniu życia wiecznego. „ Kto się uniża, wywyższony będzie”. 

Żródło: Illuminare - Rozmyślania liturgiczne  1965