niedziela, 5 czerwca 2016

III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Msza święta o godz. 15.30

Idea Wielkanocy panuje w tekstach i modlitwach dzisiejszej liturgii mszalnej: Chrystus, Zbawiciel, Odkupiciel budzi nas do życia. Kreśli to ewangelia  „Kto mając sto owiec, gdyby stracił jedną, czyż nie zostawi dziewięćdziesiąt dziewięć na pustyni i nie pójdzie za owcą, która zginęła, dopóki je nie znajdzie? A gdy ja znajdzie, składa na ramiona swoje radując się”. Dlatego podobni do zaginionej owieczki zwracamy się w antyfonie na introit do Pana : „Wejrzyj na mnie, a zmiłuj się nade mną, bom samotny i ubogi. Do Ciebie Panie podnoszę moją duszę”.