sobota, 27 sierpnia 2016

XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (28 sierpnia) – Msza Święta o godzinie 14.00

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie  o ratunek dla swoich dzieci (antyfona na wejście) i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może  wytrwać w świętości (kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego  życia (ewangelia, antyfona na ofiarowanie) i karmi je swoim ciałem <wydanym za życia świata>(antyfona na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, powinniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych (lekcja).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]