sobota, 10 grudnia 2016

III Niedziela Adwentu - Gaudete (11 grudnia)– Msza Święta o godzinie 15.30

GAUDETE IN DOMINO – „Weselcie się w Panu”.
Od III niedzieli Adwentu  myśl nasza zwraca się głównie  ku  bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem „Pan jest blisko” rozpoczyna się od  tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje  ton radości  dzisiejszej Mszy świętej, Jak lud izraelski został  wyswobodzony z niewoli babilońskiej, tak my  zostaniemy  uwolnieni z naszych  ciemności. Św. Jan Chrzciciel zapewnia, że Chrystus już stanął wpośród nas. Obecny w Eucharystii, sam przysposabia duszę na wielkie łaski nadchodzących świąt.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]