sobota, 4 marca 2017

I Niedziela Wielkiego Postu (05 marca ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Jana na Lateranie
Okres Wielkiego Postu to okres wytężonej pracy duchowej i obfitego wylewu łaski Bożej. Droga, którą chcemy iść w czasie świętego Wielkiego Postu , jest drogą wyrzeczenia, dobrowolnego przezwyciężania i cierpliwego przyjmowania przeciwności, cierpień i upokorzeń. Jest to czas łaski, czas zbawienia. ”Jesteśmy niby umierający, a oto żyjemy”. Im bardziej w duchu Wielkiego Postu obumrzemy sami sobie, tym bardziej będziemy żyli (lekcja).Radośnie  rozbrzmiewa dziś śpiew antyfony na introit „ Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham”. Chrystus na pustyni modli się i pości. Kościół  czyni to wraz z Nim. Czas świętego Postu ze swej istoty wskazuje na chwałę zmartwychwstania, na świt uwielbionego życia w niebie. Liturgia dzisiejszej niedzieli podaje nam dwa znakomite środki do zwycięstwa nad szatanem, ciałem i światem: Chrystusowe Ciało i Chrystusowe słowo. Idźmy więc  w duchu ewangelii wraz z Chrystusem na pustynię czterdziestodniowego postu. Ten, który tak zwycięsko trzykrotnie  pokonał szatana i jego pokusy, walczy i zwycięża także i w nas. On czyni nas mocarnymi i niezwyciężonymi. „Albowiem aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”.(Graduał)
(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare, 1964 r.)