sobota, 26 maja 2018

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (27 maja)- Msza Święta o godz. 15.30

Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu  Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Zostaliśmy ochrzczeni w „w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, a tym samym  zanurzeni w nieskończone bogate życie Trójcy Przenajświętszej, zostaliśmy  uczestnikami Bożej natury. „ Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił słowami; Dana Mi jest wszelka władza w niebie i za ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (ewangelia). „Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność: wyznajemy Ją, albowiem uczyniła nad nami miłosierdzie swoje (ant. na introit). Dzisiejszy dzień jest dniem podzięki Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. W ciągu roku kościelnego wciąż doświadczamy, co uczyniło i czyni miłosierdzie i miłość Boża dla ludzi, dla Kościoła świętego i dla nas. Podobnie jak w godzinie naszego Chrztu świętego powiedzmy: „Wierzę w Ojca, wierzę w Syna, wierzę w Ducha Świętego”.
[ Rozmyślania liturgiczne –Illuminare  III, 1964]