środa, 2 stycznia 2019

Liturgiczne wspomnienie - Najświętszego Imienia Jezus – środa 02 stycznia

W dniach, które następują po oktawie Bożego Narodzenia, święci Kościół uroczystość Najświętszego Imienia Jezus. Przy obrzezaniu  „nadano mu  imię Jezus”(ewangelia). Z serdeczną radością pójdźmy do Pana święcić Jego imię. „na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano mieszkańców  niebios, ziemi i podziemia, i wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem” (Flp 2,10- ant. na introit). „Oto Panie, Panie nasz jak  przedziwne jest imię Twoje na całej ziemi”. (psalm na introit). Twemu imieniu, imieniu Ojca wyższego ponad wszelkie stworzenie kłaniają się niebo i ziemia, wszelki rozum i wola, czas i kultura. W nim tylko jest zbawienie. Albowiem nie dano człowiekowi innego imienia, którym moglibyśmy być  zbawieni (lekcja). Święćmy uroczyście dzień imienin naszego Zbawiciela. Jest to dzień łaski, przebaczenia. Połóżmy na patenie swój żal za grzechy, swoje dziękczynienie i mówmy: Chwalić Cię będę, Panie, za całego serca i wielbić będę twe imię na wieki. Bo jesteś, o Boże dobry i łaskawy oraz bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię wzywają (ant. na ofertorium).
[ Illuminare - wyd. 1964]