wtorek, 22 czerwca 2010

"TRYDENCKI" OŁTARZ


Do odprawienia Mszy Św. konieczny jest Ołtarz.W Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest nieco inaczej przygotowany do Celebracji Liturgii Mszy Świętej niż w Formie Zwyczajnej.

Ołtarz powinien być z kamienia. Wynika to przede wszystkim z powszechnie znanego faktu, że Ołtarz symbolizuje Chrystusa.
Prastarym zwyczajem jest zamurowywanie w mensie Ołtarza relikwii męczenników. Ma to głęboki sens, gdyż przez Ofiarę z własnego życia zjednoczyli się w sposób idealny z Ofiarą Zbawiciela.
Ołtarz powinien być zorientowany na wschód – od starożytności będący symbolem Chrystusa.Ołtarz powinien być przykryty aż trzema obrusami. Wynika to z szacunku dla Krwi Chrystusa i jest zabezpieczeniem na wypadek jej przypadkowego uronienia. Od strony symbolicznej oznaczają one trójpodział Kościoła na Walczący, Pokutujący i Tryumfujący.
Na środku ołtarza stoi krucyfiks. Wyraża to doskonale prawdę wiary o tożsamości Ofiary Eucharystycznej z Ofiarą Krzyżową Chrystusa Pana.
Na Ołtarzu stoi 6 świec, po 3 z każdej strony krucyfiksu.
Trzy tablice ołtarzowe – lewa zawiera tekst Ostatniej Ewangelii, środkowa m.in. Gloria, Credo i Kanon Mszy, prawa tekst Lavabo (psalmu odmawianego przez kapłana przy obmyciu rąk) oraz modlitwy Haec commixtio (odmawianej przy wpuszczaniu cząstki Hostii do Kielicha).
Na ołtarzu leży również Mszał. Prawa strona Ołtarza, na której leży na początku Mszy nazywana jest stroną Lekcji, lewa, na którą przenoszony jest przed Ewangelią, nazywana jest stroną Ewangelii.
Ołtarz jest przygotowany do Mszy, pali się na nim 6 świec (w niedziele i święta) lub 2 (w dni powszednie).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.