piątek, 13 maja 2011

Dokumenty Watykanu

Stolica Apostolska przedstawi 13 maja instrukcję na temat stosowania listu apostolskiego dotyczącego sprawowania Mszy św. w rycie przedsoborowym.

Natomiast 16 maja Watykan przedstawi list okólny do biskupów świata, w sprawie wytycznych odnośnie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych osób duchownych wobec nieletnich.

Powszechna Instrukcja Papieskiej Komisji Ecclesia Dei na temat stosowania Listu Apostolskiego - Motu Proprio „Summorum Pontificum” - ukaże się wraz z notą wyjaśniającą po łacinie, włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i portugalsku. Jak wiadomo ten wydany 7 lipca 2007 r. Dokument Benedykta XVI dotyczy stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. Papież zniósł w nim ograniczenia dotyczące korzystania z tradycyjnego mszału.

Jak twierdzi watykanista turyńskiego dziennika „La Stampa”, Andrea Tornielii instrukcja potwierdza, że motu proprio Summorum Ponticum jest powszechnym prawem Kościoła i wszyscy są zobowiązani do jego stosowania, a także zapewnienia, aby było realizowane. Stwierdza też, że należy zapewnić możliwości sprawowania Mszy św. „trydenckiej” wszędzie tam, gdzie istnieją grupy wiernych, nie precyzując, jak wiele osób powinno taką grupę tworzyć.

Przygotowywany dokument powiada, że kandydaci do kapłaństwa powinni poznać język łaciński i sposób sprawowania Mszy św. według rytu trydenckiego. Precyzuje, że „sacerdos idoneus”- kapłan który może celebrować tę liturgię nie musi być ekspertem języka łacińskiego. Wystarczy, że potrafi czytać i rozumie, co czyta i wypowiada podczas liturgii. Jednocześnie zaznaczono, że biskupi nie mogą wydawać norm ograniczających uprawnienia zawarte w motu proprio czy zmieniające warunki, w jakich można z nich korzystać. W rycie przedsoborowym, tam gdzie istnieje stabilna grupa wiernych, przywiązanych do liturgii łacińskiej, może być również sprawowane Triduum Paschalne. Natomiast członkowie zakonów mogą sprawować liturgię we właściwych swojej rodzinie zakonnej rytach w języku łacińskim, tak jak miało to miejsce przed reformą z roku 1970.

Natomiast w poniedziałek 16 maja watykańskie Biuro Prasowe opublikuje List Okólny Kongregacji Nauki Wiary, mający dopomóc konferencjom biskupim w przygotowaniu wytycznych w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych osób duchownych wobec nieletnich. Dokument ten zostanie opublikowany również po polsku i zostanie opatrzony notą syntetyzującą.

KAI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.