sobota, 3 maja 2014

Przegląd tygodnia

W zeszłym tygodniu, oprócz znanej wszystkim kanonizacji dwóch Papieży mieliśmy pierwszy piątek miesiąca. Msza Św. w NFRR oprócz piątku odbyła się też w sobotę, bo wypadła wspaniała Uroczystość N.M.P. Królowej Korony Polskiej.

Powtarzamy apel x. Bartka o wsparciu służby liturgicznej. Poszukiwani są kandydaci na ministrantów i do scholi. Kantorzy nie muszą być od razu wykształceni, niemal każdego da się nauczyć śpiewać poprawnie. A właśnie o poprawny śpiew w służbie chodzi a nie o artystyczne występy. W planach opanowanie części stałych i psalmodii aby śpiewać części zmienne.