wtorek, 27 maja 2014

Wniebowstąpienie Pańskie

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzimy czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu, a dziesięć dni przed Zesłaniem Ducha Świętego. Przypada na czwartek (w tym roku 29 maja) i jest świętem nakazowym. W tradycji kościoła święto to połączone było ze świętem Zesłania Ducha Świętego, pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu. Od V wieku  święta te zostały rozdzielone a od roku 2004 za zgodą Kongregacji do spraw  Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość Wniebowstąpienia w Kościele polskim została przeniesiona na niedzielę poprzedzającą zesłanie Ducha Świętego.
Wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa i Jego triumfem.


Czterdziestego dnia po swoim zmartwychwstaniu po raz ostatni ukazał się Pan Jezus uczniom swoim; udzieliwszy im wskazania, by nie odchodzili z Jerozolimy, dopóki nie otrzymają Ducha Świętego, udał się z nimi na górę Oliwną blisko drogi prowadzącej do Betanii i w oczach wszystkich wzniósłszy ręce ku górze wstąpił do nieba. Tam udzielił im, a przez nich swemu Kościołowi błogosławieństwa po wszystkie wieki. „A gdy pilnie patrzeli za Nim, idącym do Nieba, oto dwaj mężowie  stanęli przy nich w białym odzieniu, którzy rzekli: Mężowi Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w Niebo? Ten Jezus który wzięty został od was do Nieba, tak przyjdzie, jak  widzieliście Go idącego do Nieba” (Dzieje Apostolskie 1, 10.11).


Według  Mszału Piusa V z 1962 roku  stanowiącego, zgodnie z motu proprio “Summorum Pontificum” Benedykta XVI, nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, Wniebowstąpienie jest świętem I klasy. Pierwsze czytanie, tak jak w Lekcjonarzu rytu zwyczajnego, zawiera początkowy fragment Dziejów Apostolskich (Dz 1, 1-11), natomiast jako Ewangelię czyta się zakończenie Ewangelii wg św. Marka (Mk 16, 14-20).
Po Ewangelii, wg tej formy rytu rzymskiego, należy zagasić Paschał, co jest znakiem zakończenia widzialnej obecności Chrystusa pośród uczniów. Czas, który następuje po Wniebowstąpieniu, nazywa się w Mszale Piusa V „czasem Wniebowstąpienia” i aż do piątku przed Zesłaniem Ducha Świętego odprawia się Mszę z formularzem i czytaniami z Wniebowstąpienia.

Uwaga. Ww Wniebowstąpienie PAńskie (29 maja), mszy w NFRR w Zielonce nie będzie.

Źródło:
http://missa.pl/index.php/7-glowna/200-09-05-2013-wniebowstapienie-panskie.html
http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1711&Itemid=96