czwartek, 25 grudnia 2014

Boże Narodzenie

Gloria in excelsis Deo!


W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
Łk 2, 8­12
"Czy patrząc na żłóbek Zbawiciela będziemy jeszcze gonić za czcią i pochwałami ludzi? Czy nie zdaje się do nas mówić ten dobry i słodki Zbawiciel: "Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca!" (Mt 11, 29). Rozmiłujmy się w pogardzie i zapomnieniu od świata. Niczego tak się nie lękajmy, mówi św.Augustyn, jak zaszczytów i bogactw ziemskich, bo gdyby wolno było miłować je i za nimi gonić, umiłowałby je najpierw Ten, który z miłości ku nam stał się człowiekiem. Ponieważ wzgardził tym wszystkim i my to samo uczyńmy: miłujmy, co On umiłował i gardźmy tym, czym On wzgardził. Taką daje nam naukę Jezus Chrystus przy swoim narodzeniu i leczy pierwszą naszą ranę, tj. pychę. "

św.Jan Maria Vianney


Dzięki x. Proboszczowi w tym roku w Zielonce odbyła się tradycyjna Pasterka w kaplicy Domu Rencistów. Msza Święta w NFRR rozpoczęła się o północy śpiewem Kalendy a zakończyła Opłatkiem.
Poniżej zdjęcia z Uroczystości.