poniedziałek, 8 grudnia 2014

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

Dzisiaj (8 grudnia) przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczysta Msza Św. w NFRR odbędzie się o godzinie 20, ale zbieramy się już o 19.30 aby zaśpiewać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N. M. P.


Drodzy przyjaciele, jakże ogromna to radość mieć za matkę Maryję Niepokalaną! Ilekroć doświadczamy naszej słabości i słyszymy podszepty zła, możemy zwrócić się do Niej, a nasze serce otrzyma światło i umocnienie. Także pośród życiowych prób, burz, które sprawiają, że chwieją się wiara i nadzieja, pomyślmy, że jesteśmy Jej dziećmi i że korzenie naszego życia zanurzone są w nieskończonej łasce Boga. Sam Kościół, choć narażony jest na negatywne wpływy świata, w Niej zawsze znajduje gwiazdę wskazującą drogę, by mógł trzymać się kursu wyznaczonego mu przez Chrystusa. Maryja jest bowiem Matką Kościoła, jak uroczyście ogłosili papież Paweł VI i Sobór Watykański II. Dlatego gdy składamy Bogu dziękczynienie za ten wspaniały znak Jego dobroci, zawierzmy Niepokalanej Dziewicy każdego z nas, nasze rodziny i wspólnoty, cały Kościół i cały świat.

Benedykt XVI, rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8 grudnia 2009