piątek, 24 lipca 2015

IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta ( Missa Cantata ) - godzina 14.30

Chrześcijańskie powołanie nie uwalnia nas od walki z pokusami. W dzisiejszą niedzielę słyszymy podwójne ostrzeżenie przed marnowaniem łaski  Bożej. Izraelici wyprowadzeni z Egiptu buntowali się  przeciw Bogu i za karę tułali się czterdzieści lat po pustyni( lekcja ).  Jerozolima odrzuciła Mesjasza i za karę legła w gruzach ( ewangelia ). Zdarzenia te  są ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. W dążeniu do Boga trapią nas pokusy, ale wspomaga łaska Boża. Z jej pomocą możemy pokonać wszystkie pokusy i wytrwać w wierności prawu Bożemu, które jest słuszne i słodkie ( antyfona na ofiarowanie).

Mszał Rzymski 1963