sobota, 17 października 2015

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 18 października - Msza święta ( Missa cantata) o godzinie 15.00

Nowy Izrael, kościół, my, wychodzimy z Egiptu, ze świata i idziemy do Ziemi Obiecanej, do ojczyzny  niebieskiej, do której wprowadzi nas  Pan, gdy ponownie przyjdzie na świat ( graduał). W czasie pomiędzy wyjściem z Egiptu – pomiędzy Chrztem świętym, a wejściem do ziemi Obiecanej – śmiercią , wzdychamy na skutek ustawicznego ucisku i prześladowania ze strony szatana. Lecz zwyciężymy: mamy bowiem do dyspozycji wspaniałą i zwycięstwo zapowiadająca broń. Nie trzeba nam się obawiać. „Panie, stałeś się nam ucieczką od pokolenia do pokolenia (graduał). Na  Chrzcie świętym, w Kościele, otrzymaliśmy oręż Boży. Możemy „ stawiać opór w dzień zły i wypełniwszy wszystko, ostać się ”.We wszystkim trzymajcie się tarczy wiary, którą  moglibyście  zagasić wszystkie strzały ogniste złego ducha. Przyodziejcie też przyłbicę zbawienia i weźmijcie miecz ducha ( którym jest słowo Boże)  lekcja.. Drugim orężem  jest oręż umartwienia i modlitwy. „ W każdej modlitwie  i prośbie zanoście błaganie w duchu w każdym czasie. Trzeci oręż wkłada nam w dłoń dzisiejsza ewangelia mszalna: serdeczna litość dla  drugich, przebaczająca, miłosierna miłość.” Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Choćby Bóg nas wydał nieprzyjacielowi i jego napaściom, choćby nas  szatan z dopuszczenia Bożego obrabował z naszego mienia i dotknął nasze zdrowie strasznym trądem – bądźmy i  chciejmy być całopalna ofiarą dla Boga. Im wspaniałomyślniej się Mu ofiarujemy, tym pewniej podniesie  On nas  i zbawi ( ant. na komunię).

Źródło: "Illuminare  III  r.1965 "  - Rozmyślania  liturgiczne.