sobota, 10 października 2015

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza święta ( Missa cantata) godzina 15.00

I . O godzinie 14.30  przed mszą chętnych zapraszamy do wspólnego odmówienia różańca świętego.

II. „ Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę  codziennie odmówić. Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to”. ( bł. Ignacy Kłopotowski).

W dalszym ciągu, serdecznie zapraszamy do współtworzenia róż różańcowych przy Zielonkowskim Środowisku Tradycji Łacińskiej.  Jedna róża różańcowa to 20 osób  - w chwili obecnej  brakuje jeszcze kilka osób. Dla przypomnienia : każdy członek róży różańcowej codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca,  przez miesiąc rozważa tę samą przydzieloną jej  Tajemnicę Różańca Świętego i przez miesiąc modli się w tej samej intencji. W ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec.

Daj chwałę imieniu Twemu. „ Nad rzekami babilońskiej ziemi, tameśmy siedzieli i płakali, gdyśmy wspominali na Syjon”. W tych słowach  antyfony  na ofertorium wyraża się zasadnicza postawa dzisiejszej liturgii mszalnej. Z głębokim żalem i pokorą  wyznawajmy z trzema młodzieńcami w piecu ognistym w Babilonie: „W prawdzie i w sądzie  przywiodłeś wszystko, bośmy zgrzeszyli odstępując od Ciebie, a nie słuchaliśmy przykazań Twoich, lecz daj chwałę imieniu twemu i uczyń z nami według wielkiego miłosierdzia twego” ( ant.  na introit). Z głębi piersi wołajmy w Kyrie eleison o zmiłowanie, i „przebaczenie i pokój ”( kolekta). Nasze myśli i czyny należą do Pana. „Otwiera On ręką swoją i napełnia wszystko, co żyje, błogosławieństwem”. Już w ewangelii przychodzi On i wykazuje, że jest wspomożycielem i odkupicielem, który otwiera rękę i napełnia wszystko błogosławieństwem. Uczestnicząc w ofierze Mszy świętej odrzekajmy się grzechu , przewrotności i nieuporządkowanych przywiązań i przynieśmy w ofierze siebie samych, naszą wolę, nasze kaprysy, nasze nieuporządkowane skłonności i złe nawyki. Pozostawmy świat i to, co ziemskie, a  wyglądajmy z całym utęsknieniem wieczności. „Gotowe serce moje.....”
Źródło: "Illuminare  III  r.1965 "  - Rozmyślania  liturgiczne.