czwartek, 5 maja 2016

Wniebowstąpienie Pańskie - Msza święta o godzinie 19.30

Dzień pełnego triumfu Pana. Dokonało się zapoczątkowane w chwili powstania z martwych uwielbienie. Pan wszedł także jako człowiek do chwały Ojca i uczestniczy we władaniu i pełni władzy Boga nad niebem, ziemią i podziemiem, nad umysłami i sercami.
Przez czterdzieści dni ukazywał się swoim Apostołom i mówił o królestwie Bożym.  A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». 
[Dzieje Apostolskie 1,11 -11]