sobota, 8 kwietnia 2017

II Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa (09 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.00

Stajemy dziś na progu tygodnia Męki Pańskiej. Ze wstrząsającą dramatycznością rozwija się w tych dniach przed nami największa tajemnica historii świata: męka i śmierć Odkupiciela ludzkości. W Niedzielę  Palmową odbył  Zbawiciel swój uroczysty wjazd do Jerozolimy.  Z wdzięczną   miłością odtwarzał Kościół już w IV wieku ten pochód Chrystusa. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej. Tam brali do rąk gałązki palmowe  i oliwne, a wśród wołania: „Hosanna! Błogosławiony, który przybywa”, wchodzili do miasta świętego. Duchem przenieśmy się na Górę Oliwną. Kościół  poświęca gałązki palmowe, które symbolizują zwycięstwo  życia nad śmiercią. W tym uroczystym pochodzie Jezusa do Jeruzalem dostrzegajmy wielki triumfalny pochód Chrystusa, kiedy pojawi się On ze swoja mocą i chwałą. Wyśpiewujmy  nasze : „Gloria laus et honor tibi sit – Niechże Ci będzie hołd, chwała i cześć, O Chryste, Królu i Zbawco”.