sobota, 22 kwietnia 2017

Niedziela Biała (23 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Św. Pankracego
Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: niedziela po zdjęciu białych  szat. Nowo ochrzczeni pierwszy raz  przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca  wśród  innych wiernych. Kościół  napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych  przez przyjęcie sakramentów, aby  dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej [antyfona  na wejście, lekcja, antyfona na komunię].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]