wtorek, 19 grudnia 2017

Suche Dni po Trzeciej Niedzieli Adwentu

W Roku Pańskim 2017 Suche Dni po Trzeciej Niedzieli Adwentu przypadają 20 grudnia (środa), 22 grudnia (piątek) i 23 grudnia (sobota). Katolików obowiązuje post ścisły.
Pamiętajmy o Suchych Dniach i pielęgnujmy ten  odradzający się obyczaj pozwalający przeżywać bliskie już Boże narodzenie w całym  bogactwie spotkania ze Zbawicielem
Suche Dni oznaczają bardzo wyraźny postęp w przygotowania h do Bożego Narodzenia. Oznajmiono nam, że Król nadchodzi. Jeruzalem jest gotowe, a ścieżki wyprostowane. Dzięki łasce jest On wśród nas. Dzisiaj Kościół mówi nam, że Król przybędzie najpierw jako człowiek, prz6ybierze się w skromne odzienie ludzkiej natury. Msze  zimowych Suchych Dni i w czwartą niedzielę Adwentu przedstawiają wydarzenia poprzedzające narodziny i przyjście Zbawiciela.
                                    Środa Suchych Dni Zimowych
Każda z czterech pór roku rozpoczyna się okresem pokutnym, zwanym po łacinie dla tejże przyczyny - Quatuor tempora – czyli suche dni. Zwyczaj ten sięga już pierwszych wieków Kościoła, ale formę dzisiejszą przybrał dopiero za papieża Grzegorza VII w XI wieku. Suche dni składają się z trzech dni postu: środy, piątku i soboty, z których sobota jest najważniejszym. Celem ich jest poświęcenie Bogu poszczególnych okresów uprawy ziemi i przygotowanie do święcenia duchownych przez pokutę i modlitwę całego Kościoła.

Dzisiejszą Mszę nazwano Missa aurea. Z niej to początek wzięły tzw. Roraty. Postać Maryi jest tu myślą przewodnią. Do niej słowo Boże przyszło jak rosa z niebios. Na Nią wskazywał Izajasz, jako na znak Zbawienia: << Oto Dziewica porodzi... >>  

Fiat Maryi niech nam będzie przykładem w spełnianiu naszego powołania. Prostota i posłuszeństwo, oto cechy chrześcijanina, który oczekuje na przyjście Chrystusa Pana.

Maryjo, Królowo Kapłanów, módl się za nami.

Piątek Suchych Dni Zimowych
W piątek suchodniowy zbierano się w kościele 12-tu Apostołów, aby za ich orędownictwem przygotować się do święceń przyszłych sług ołtarza.

Z tą myślą łączy się dziś myśl oczekiwania Chrystusa. Izajasz opisuje znamiona Królestwa Bożego, a z serca Maryi wyrywa się Kantyk chwały i dziękczynienia. Przez post i umartwienie oczyszczajmy serca nasze, abyśmy byli godni wziąć udział w tajemnicy zbawienia (pokom.).


Sobota Suchych Dni Zimowych
Sobota jest najważniejszym dniem z Suchych dni, ponieważ wówczas odbywają się święcenia kapłańskie. W Rzymie, u Św. Piotra, liturgia zazwyczaj trwała całą noc. Podczas niej czytano Pismo Święte, śpiewano, składano dziesiecinę ze zbiorów, a podczas Mszy udzielano święceń. Z tego nocnego czuwania pozostało dziś jeszcze sześć lekcji. Są to urywki z proroctw Izajasza. Śpiewy między lekcjami są zapożyczone z Psalmów 79-go i 18-go. Cały Stały Testament prowadzi nas do Chrystusa. "Nieznajomość Pisma św. to nieznajomość Chrystusa", mówił Św. Hieronim. Czytajmy je szczególnie w okresie Adwentu, aby tym lepiej poznać osobę Jezusa. 

Ewangelia wywołuje postać Jana Chrzciciela, który rok rocznie przygotowuje dusze nasze do przyjścia Zbawiciela.
Mszał Rzymski