czwartek, 20 marca 2014

Zbliża się Zwiatowanie N.M.P. – Uroczysta Msza Św.

W Uroczystość Zwiastowania N.M.P. (25 marca) będzie sprawowana tradycyjna Uroczysta Msza Święta (tzw. lewitowana) o godzinie 19.30.


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w Kościele katolickim 25 marca, na 9 miesięcy przed uroczystością Bożego Narodzenia. Tego dnia obchodzimy  Święto Wcielenia Bożego Słowa. Maryja przyjmując Boże Słowo stała się pokorną Służebnicą, Nową Ewą, która przez posłuszeństwo jest Matką nowej ludzkości. Najświętsza Ofiara, którą dzisiaj składamy, jest dziękczynieniem za cały plan zbawienia, który zaczął się wypełniać do momentu Wcielenia, przez poniżenie Bożego Syna na krzyżu i wywyższenie w zmartwychwstaniu, aby nas poniżonych przez grzech doprowadzić do chwały zmartwychwstania.
Zwiastowanie Pańskie przypomina o wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi z Nazaretu, by zwiastować, że za sprawą Ducha Świętego w cudowny i dziewiczy sposób pocznie Syna samego Boga. W ten sposób wypełnią się obietnice proroków.
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego
Maryja jest pokorną niewiastą. Żyje zwyczajnym, codziennym życiem w mieście Nazaret. To na Nią Bóg kieruje swój wzrok. Maryja zostaje wybrana, by stać się Matką Jezusa. To dlatego pewnego dnia anioł Gabriel przychodzi do Niej, by oznajmić wolę Bożą. „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.  Jej serce ogarnia lęk: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga” . Bóg wkracza w historię Jej cichego, ukrytego nazaretańskiego życia. Słowo Boga zmienia to życie. Maryja pełna ufności w wolę Bożą mówi swoje „tak”. Poddaje swoją wolę Woli Boga. Przyjmuje swoim sercem Słowo Pana. Od tego dnia historia świata zmienia się. Maryja przyjmuje godność Boskiego Macierzyństwa. Ile wzniosłości i uczucia jest w tej pierwszej tajemnicy! Ileż Prawdy, że Bóg jest Miłością.
Fakt, że uroczystość  ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Źródła:
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=rozaniec&nr=0
http://liturgia.wiara.pl/doc/1513197.Zwiastowanie-Panskie
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=47188
http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3168&Itemid=63

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.