piątek, 10 lipca 2015

VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta ( Missa Lecta ) godzina 14.30Stajemy dzisiaj przed Chrystusem królującym po prawicy Ojca i  z radością  oddajemy mu  hołd ( antyfona na wejście ). Dziękujemy za to, że wyrwał nas  z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych ( lekcja ). Skoro  zostaliśmy  wszczepieni w szlachetne  drzewo, winniśmy  przynosić  owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie.
Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również  zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne  osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.

Mszał Rzymski 1963