piątek, 17 lipca 2015

VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta, godzina 14.30

Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych  zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć, powinniśmy iść za Jego  natchnieniami, a nie kierować się  pożądliwościami ( lekcja). W dążeniu do życia wewnętrznego powinnyśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne trzeba się starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej (ewangelia). Modlimy się  o umiejętność dobrego  wykorzystania doczesności, dla dobra duszy ( kolekta, sekreta).

( Mszał Rzymski 1963 )