sobota, 27 lutego 2016

III Niedziela Wielkiego Postu

Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament już przyjęli,
Kościół  przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości ( lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczona duszę. Trzeba więc gromadzić siły  do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony (ewangelia). Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach ( antyfona na komunię).

( Mszał Rzymski w opracowaniu o.o. Bendedyktynów, Poznań 1963)