niedziela, 14 lutego 2016

I Niedziela Wielkiego Postu

Radośnie rozbrzmiewa dzisiejszej niedzieli  śpiew antyfony na introit. „Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham”. Chrystus na pustyni modli się i pości. Kościół  czyni to wraz z Nim w czasie świętego Postu. „ Onego czasu Jezus zawiedziony był na pustynię od Ducha Świętego, aby był kuszony przez szatana. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy,  przystąpił do niego kusiciel. Czas postu – to czas wyrzeczenia i odmówienia sobie pewnych rzeczy, to czas cierpienia. A także czas pokus ze strony szatana, ciała i świata. Trzy razy waży się kusiciel przystąpić do Pana. Trzykrotnie  kusiciel zostaje pokonany i zwyciężony. „A oto aniołowie przystąpili  i służyli Mu”(ewangelia).
Liturgia dzisiejszej niedzieli podaje nam dwa znakomite środki do zwycięstwa nad szatanem, ciałem i światem; Chrystusowe ciało i Chrystusowe słowo. Chrystusowe ciało w ofierze i uczcie ofiarnej podczas  sprawowania Mszy Świętej. Każde słowo Pisma świętego, które odczytujemy i wyśpiewujemy w tych tygodniach Postu w lekcjach i pieśniach Mszy Świętej, pochodzi z ust Bożych, jest mocarnym słowem pełnym Boga i dlatego tez unicestwiającym podstępy kusiciela. Cóż może zyskać na nas szatan, świat i ciało, jeśli tylko będziemy się uciekać do zalecanych nam środków - Najświętszej Eucharystii i słowa Bożego. Zasadniczym tonem, na który nastroimy swe życie w tym świętym czasie jest ufność pokładana w Chrystusie, który z nami pości, walczy i zwycięża. 

[Rozmyślania liturgiczne-Illuminare,1964]