środa, 10 lutego 2016

Środa Popielcowa

U  progu Wielkiego Postu , przyjmujemy dziś z rąk Kościoła  posypanie naszej  głowy popiołem  i otwieramy  nasze  serca, by w nie, głęboko wpadła jedna z najbardziej podstawowych prawd objawionych przez samego Boga, ujęta w słowach: „Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś  i w proch się obrócisz”!. Posypanie głowy popiołem jest znakiem gotowości, by stanąć duchem w szeregach pokutników, aby czynić  pokutę i dokonać  zadośćuczynienia za liczne grzechy i zaniedbania. Dlatego też, daje nam święty czas postu, czas oczyszczenia i udoskonalenia.

”Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, w Tobie bowiem nadzieje pokłada moja dusza. Ty bowiem  litujesz się nad wszystkimi Panie, i nic nie masz w nienawiści z tego, coś uczynił; darowujesz ludziom grzechy dla pokuty i przebaczasz im; albowiem jesteś Panem, Bogiem naszym”.[ant. na introit]