czwartek, 24 marca 2016

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Wielki Czwartek to dzień  ustanowienia dwóch sakramentów, kapłaństwa i Eucharystii, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swoimi Apostołami w ostatnią noc przed męką.

„ Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świeci, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dal Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty…potem nalał  wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym  był przepasany. Podszedł do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego:    „ Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „ tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”.
[z Ewangelii  według św. Jana  - J 13,1-15]