sobota, 19 marca 2016

2 Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa - Msza Święta z poświęceniem palm o godz. 15.30

W bazylice Najświętszego Odkupiciela (  stacja  św. Jana na Lateranie) stańmy dziś zwartym szeregiem wokół naszego Odkupiciela. Z palmami i wiosennymi gałązkami w ręku oraz   radosnym wołaniem, „ Hosanna! Błogosławiony, który przybywa”, towarzyszmy Mu w jego pochodzie do Jerozolimy. Zbliża się walka, męka, śmierć, zwycięstwo i zmartwychwstanie. Chrystus  z miłości ku Ojcu i ku nam stał się  posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Kościół poświęca gałązki palmowe, które symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią. W tym uroczystym  pochodzie Jezusa do Jeruzalem dostrzegamy wielki triumfalny pochód Chrystusa, kiedy pojawi się On ze swą mocą i chwałą. Śpiewajmy Chrystusowi nasze : „Gloria, laus et honor tibi sit – Niechże Ci będzie hołd, chwała i cześć, o Chryste, Królu i Zbawco”.