sobota, 12 marca 2016

I Niedziela Męki Pańskiej - Msza Święta o godz. 15.30

Rozpoczyna się nowy okres Wielkiego Postu. Począwszy od dziś będziemy przeżywali tajemnice śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. W centrum świętej liturgii znajduje się krzyż. Z krzyża bowiem pochodzi zbawienie rodzaju ludzkiego. „ Z drzewa rajskiego przyszła śmierć, z drzewa krzyża przychodzi  zbawienie. Na drzewie rajskim zwyciężył szatan człowieka, na drzewie krzyża Chrystus, Pan nasz, zwycięża szatana”(prefacja o Krzyżu Świętym).
„ Oto wszystko w krzyżu się zamyka i wszystko na tym polega, by umrzeć. Nie ma innej drogi do życia i wewnętrznego spokoju, prócz drogi krzyża świętego i codziennego umierania dla samego siebie… Im więcej ktoś obumiera sobie, tym bardziej poczyna żyć w Bogu… Bo gdyby dla zbawienia ludzkiego było coś lepszego i pożyteczniejszego niż cierpienie, to Chrystus niechybnie by nam to pokazał słowem swym i przykładem” (O naśladowaniu Chrystusa, roz.12).