sobota, 30 kwietnia 2016

1 maja – Św. Józefa Robotnika, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msza św. godz. 15.30

Obowiązek pracy nałożył Pan Bóg na człowieka już  u progu jego istnienia(kolekta).Umieścił go w raju, ”aby go uprawiał  i strzegł”. Błogosławiąc pierwszej parze ludzkiej wydał jej Bóg polecenie: ”czyńcie sobie ziemię poddaną”. Przez pracę człowiek zdobywa sobie środki do życia oraz rozwija swoje siły fizyczne i duchowe. Sumienna praca pomaga człowiekowi w ujarzmieniu namiętności i zabezpiecza go przed pokusami. Syn Boży chciał  się urodzić w rodzinie ubogiej, żyjącej z pracy rąk. Przybranym ojcem Jezusa Chrystusa był cieśla (ewangelia). Święty Józef chętnie poddawał się  obowiązkowi pracy, oddając w ten sposób chwałę Bogu i zasługując na nagrodę wieczną (lekcja). Pius XII ogłosił go Patronem wszystkich pracujących, aby od niego uczyli się pracować z pożytkiem materialnym i duchowym.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]