piątek, 25 sierpnia 2017

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (26 sierpnia ) – Msza Święta o godzinie 14.00 ( ślub tradycyjny)

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]