niedziela, 20 kwietnia 2014

Alleluja!

Zmartwychwstał Pan! Alleluja, Alleluja!
Radujmy się wszyscy, bo prawdziwie zmartwychwstał !
Dla przypomnienie, obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, kończą zaś - nabożeństwem nieszporów, odprawianym w Niedzielę Wielkanocną. Nazwy Triduum Paschalne używa się od 1929 roku; wcześniej mówiono o Triduum Sacrum . Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie 'trzy dni'. Tradycja Kościoła rzymskokatolickiego pozwala jednakże rozumieć triduum również jako trzy fazy misterium Odkupienia. Etap pierwszy to pożegnalna uczta, zwana Ostatnią Wieczerzą, oraz zapowiedz ofiary; etap drugi – wydarzenia Wielkiego Piątku, zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu; część trzecia - spoczynek w grobie i cud zmartwychwstania. Przeżycia Triduum Paschalnego stanowią jedną rozbudowaną całość; podkreślają związek śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Dzisiaj właśnie świętujemy zwycięstwo Życia. Wydarzenie  te doskonale odzwierciedla  Ewangelista Mateusz (28, 1–8 ), „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba.  Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby  martwi.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom”
.
Radykalizm wiary chrześcijańskiej w Chrystusa zmartwychwstałego łączy się z radykalizmem nadziei na zmartwychwstanie i radosne życie wieczne. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał - uczy święty Paweł -daremna byłaby nasza wiara. Żyć tą wiarą na co dzień, dać się jej nieść, czerpać z niej moc, by kształtować każdego dnia na nowo nasze ludzkie istnienie - oznacza, że chrześcijanin ma kroczyć w kierunku ciągłego zmartwychwstawania. Jest to najpierw zmartwychwstawanie w życiu doczesnym - z tego, co stare, gorszące. Przede wszystkim jednak chrześcijanin ma żyć nadzieją zmartwychwstania do życia wiecznego.
Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu. Przez Święta Zmartwychwstania Stwórca pokazuje ludziom wielkość cierpienia i miłości. (ks. Jan Twardowski).
Alleluja!
Źródła:
http://www.duszpasterstwotrzezwosci.com/parafia/index.php/aktualnosci/203-zmartwychwstanie-paskie.html.
http://www.wsdtorun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=277
http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/03/30/pierwsza-niedziela-wielkanocna-zmartwychwstanie-panskie/