piątek, 4 września 2015

XV Niedziela Po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta - 06 września - godzina 15.00

Centralnym punktem dzisiejszej liturgii jest wskrzeszenie młodzieńca z Najm, który powstał z martwych. Świadectwem tego jest ewangelia: Pan idzie do miasta, które zwą Naim. Towarzysza mu uczniowie  i rzesza  wielka. A gdy się przybliżył  do bramy miejskiej, oto wynoszono umarłego, jedynaka matki jego, a ta była wdową. Ujrzał ją Jezus i ulitował się. „ Nie płacz”. I przystąpił do mar, dotknął ich i rzekł umarłemu: „ Młodzieńcze, tobie mówię, wstań !”. Umarły powstał. I usiadł umarły i począł mówić.
A Jezus oddał go żywego matce jego. Matka swym płaczem i modlitwą przywróciła umarłemu życie. Obraz tego, co dziś i codziennie dzieje się w czasie celebrowania ofiary Mszy świętej. Tylu dziś jest umarłych. Zdaje się, że żyją, ale co do  duszy są umarli i leżą  w marach. Matka –Kościół tylko wie o ich nieszczęściu. We  Mszy świętej wzywa Tego, który jedynie może dać życie.  Bo Msza święta  jest ofiarą przebłagalną i błagalną.  Kościół podnosi w górę Krew Chrystusa. Woła o miłosierdzie i uzyskuje od Boga łaskę, by grzesznik poznał swój stan, poznał swój błąd, zerwał z grzechem i nawrócił się. Wierzy, że jego łzy i prośby, wsparte Najświętszą Ofiarą, są  u Boga skuteczne. A tym modlącym się  i składającym ofiarę Kościołem jesteśmy my sami !. Nasza modlitwa i ofiara jest skuteczna, tym skuteczniejsza, im bardziej łączymy się z Kościołem i z nim błagamy :
„ Zmiłuj się nade mną , Panie, bom do Ciebie wołał cały dzień”. Zostaliśmy już wskrzeszeni. Posiadamy życie łaski. Jako żywi uczestnicy Najświętszej Ofiary. „ Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy, aby było opowiadane rano miłosierdzie Twoje i prawda Twoja przez noc. Albowiem Bogiem wielkim jest Pan i Królem wielkim nad wszystką ziemią. On , Pan nad mocą śmierci i grzechu!. W chwili  Chrztu świętego i tylekroć w Sakramencie Pokuty wyrwał nas ze śmierci i przywrócił życiu. „ Chlebem, który ja dam, jest ciało moje za życie świata „ ( ant. na komunię). Żywi nas swym Ciałem i Krwią. Napełnia swą mocą i żarem. Jego dotknięcie usuwa z nas wszelką słabość i duchową ospałość !. Żyjemy życiem Zmartwychwstałego, który już nie umiera. „ Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia „.( Fil 4,13). „ Ja żyję i wy żyć będziecie”.

Źródło „ Illuminare III " -  Rozmyslania liturgiczne 1965

Zdjęcia :  p. J. Jakubowska