sobota, 26 września 2015

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta o godzinie 15.00

Ubogaceni w Chrystusie . „Da pacem , Domine – Daj pokój, zapłatę, Panie”, pełne zbawienie, które nam wysłużył odkupiciel.” Daj, by prorocy twoi znaleźli się prawdomównymi ” ( antyfona na introit). „ Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdźmy do domu Pańskiego” ( psalm na introit), do wiecznej ojcowizny. Nas, ochrzczonych, czeka żywot wieczny. „ Dziękuję Bogu mojemu za łaskę, która jest wam  dana w Chrystusie Jezusie ”( lekcja ).Dzisiejszej niedzieli zróbmy wdzięcznym sercem  przegląd naszego życia. Rozmyślajmy o licznych  i wielkich łaskach, które dał nam Pan  w naszym życiu. Wyznajmy, żeśmy „ w Nim, Chrystusie Jezusie we wszystko się wzbogacili”. Czyż więc nie powinnyśmy uważać się za szczęśliwych , „Oczekując  objawienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa”, ponownego  przyjścia  Pana w godzinie naszej śmierci do  nas osobiście, a do całej ludzkości na końcu świata ? „ Oczekujcie go”. Do tego daje  nam Pan swa łaskę. „Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdźmy do domu Pańskiego ( antyfona na introit i graduł).Tymczasem „umocni” was aż do końca bez winy w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Kościół chce wytrwać i doczekać się przyjścia Pana – bez zmazy, całkowicie czysty, bez grzechu, ozdobieni łaską, w szacie  godnej. Początkiem i podstawą łaski i całej naszej nadziei zbawienia jest  Chrzest święty, który przyjęliśmy. Jest on wielkim wydarzeniem w naszym życiu. Przypomina go nam liturgia święta w  - ewangelii o paralityku. Dwie rzeczy uczynił mu Jezus: najpierw  odpuścił grzechy. „ odpuszczają ci się grzechy twoje”. A  potem uzdrowił go z jego słabości: „Wstań, weźmij łoże twoje i idź do domu twego”. Nas to uleczył Pan  na Chrzcie świętym w  Sakramencie Pokuty, w Najświętszej Eucharystii, ze  słabości grzechu pierworodnego i z grzechów osobistych, a przede wszystkim  uczestnicząc we Mszy świętej i Komunii świętej zostajemy uleczeni ze słabości duszy a nasze ciało otrzymuje zalążek wiekuistego zmartwychwstania. Oto jest nasza nadzieja. Oto co nam przyniesie objawienie się Pana Jezusa Chrystusa: ostateczne zbawienie i życie wieczne duszy i ciała, ciała  zmartwychwstanie i żywot wieczny w domu  Ojca. „ Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdźmy do domu Pańskiego”  w niebie. „ bierzcie ofiary”, upomina antyfona na komunię  Składajcie Najświętszą Ofiarę, „ Wchodźcie do przedsionków Jego”, które zbudował sobie na ołtarzach naszych. Mocą  Najświętszej Ofiary oraz Komunii świętej, którą przyjmujemy otwiera nam się  droga do domu niebieskiego. Moc miłosierdzia niech kieruje sercami naszymi, bez Ciebie bowiem nie możemy podobać się Tobie.

Źródło: "Illuminare  III  r.1965 "  - Rozmyślania  liturgiczne.