piątek, 1 kwietnia 2016

Niedziela Biała (03 kwietnia) - Msza Święta o godzinie 16.00

W  niedzielę 03 kwietnia 2016 roku przypada Niedziela  Miłosierdzia Bożego  -  na godzinę  15.00  zaplanowane są w naszym kościele  modlitwy  w Godzinie Miłosierdzia.

Msza Święta  w NFRR ( łacińska )  sprawowana  będzie  pół godziny później,  czyli około  godziny   16.00. 
Liturgia mszalna tygodnia  wielkanocnego łączy się bezpośrednio  z  nowo ochrzczonymi. Nowo ochrzczeni   pierwszy raz  przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych.” Wszystko co się z Boga narodziło, zwycięża świat, a  zwycięstwem, które odnosimy nad światem jest wiara nasza. Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jest to ten sam Chrystus, który przyszedł przez wodę i przez krew. A Duch świadczy, że Chrystus jest prawdą” (lekcja).

[ Mszał Rzymski w opracowaniu  benedyktynów tynieckich. Poznań  1963]