wtorek, 19 kwietnia 2016

Ogłoszenie - Terminy Mszy Świętych w miesiącu maju 2016 roku

01 maja  2016 roku -  niedziela  - godz. 15.30
05 maja 2016 roku -  czwartek - Wniebowstąpienie  Pańskie –  godz. 19.30
06 maja 2016 roku  - Pierwszy Piątek Miesiąca  – 19.30
08 maja 2016 roku – niedziela - godz. 15.30
15 maja 2016 roku – Zesłanie Ducha Świętego  – 15.30
22 maja 2016 roku – Uroczystość Trójcy Świętej – 15.30
26 maja 2016 roku – Uroczystość Bożego Ciała – 15.30
29 maja 2016 roku – II niedziela  po Zesłaniu Ducha Świętego  – 15.30