sobota, 9 kwietnia 2016

II Niedziela po Wielkanocy - Msza święta o godzinie 15.30

Od chwili, gdy zabrzmiało we Mszy świętej wielkosobotnej alleluja, znajdujemy się w okresie wielkanocnym – tempus paschale. Jest to czas  świętej radości z powodu dokonanego przez zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego odkupienia. Druga  niedziela po Wielkanocy gromadziła dawnej chrześcijan w kościele św. Piotra. Jest to niedziela Dobrego Pasterza, który po swym zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba, ustanowił św. Piotra widzialnym pasterzem nad swymi owcami i barankami. Wdzięcznym sercem śpiewajmy Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi  (antyfona  na introit), wspominając wszystko, co nam uczynił przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i udzielenie nowego życia przez Chrzest Święty. „Miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia, weselcie się  sprawiedliwi w Panu”.
W ewangelii sam Chrystus  wskazuje na siebie jako na Dobrego Pasterza: „Jam jest Pasterz Dobry. Dobry Pasterz życie swoje daje za owce swoje… Jam jest Pasterz Dobry, znam swoje i one mnie znają. I życie swoje oddaję za owce moje…”

[Rozmyślania liturgiczne –Illuminare II, 1964]

Brak komentarzy: