sobota, 7 listopada 2015

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta z 5 Niedzieli po Objawieniu ( Missa Cantata ) o godzinie 15.00

Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą. ( Mszał Rzymski 1963 )