sobota, 14 listopada 2015

XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego ( 6 pozostała po objawieniu ) Msza Święta - Missa cantata - o godzinie 15.00

 Epifania !  Chrystus - Panem i Królem. Nowy aspekt i przejaw wszechmocnej władzy Boga i Króla, Chrystusa! Mimo, iż królestwo niebieskie było początkowo małe i niepozorne, zdobędzie ziemię, podbije umysły i serca oraz przeprowadzi swe zamiary mimo wszelkich oporów. W tak wielką moc wyposażył Pan swe dzieło, Kościół, na długą drogę przez wieki i tysiąclecia. Ze wzrastającym poczuciem wewnętrznej siły i pełni życia, którą Pan w nim złożył, skupia  się Kościół wokół ołtarza. „Oddajcie pokłon  Bogu! Pan jest Królem. Niech się raduje ziemia!” (ant. na introit) Na swych ustach ma prośbę: „Spraw, abyśmy rozumnie myśląc, wypełniali słowem i czynem, co się Tobie podoba”(kolekta). Złożona w Kościele moc Pańska sprawia, że „królestwo  niebieskie”, kościół , podobne jest do ziarnka gorczycowego, które ktoś wsiał na rolę, jest ono wprawdzie małe i niepozorne, ale wyrasta na wielkie drzewo, I że  jest podobne do kwasu, który wziąwszy  skryła niewiasta w trzy miary mąki, aż zakwasiło się wszystko(ewangelia). Tak to Kościół nieustannie przenika ludzkość swoją nauką. Sprawia to żyjący i działający w nim Pan. „Prawica Państwa dokonała cudów, Prawica Pańska wywyższyła mnie” ( ant. na ofertorium).Wkrótce zjawi się Pan wśród  swego Kościoła, aby się ofiarować i dać się przez Kościół złożyć w ofierze. W uczcie ofiarnej, Komunii świętej, wchodzi pełen miłości do dusz i napełnia je swoim życiem. Najświętsza Eucharystia staje się teraz ziarnkiem gorczycowym wrzuconym w ziemię, pragnie i musi ono wyrosnąć w duże, owocodajne drzewo.

(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare I,  Warszawa 1964 rok)
Brak komentarzy: