czwartek, 19 listopada 2015

XXIV - ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta [ Missa cantata ] o godzinie 15.00

Dzień ponownego przyjścia Pana.
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Zbawiciel mówi nam o dniu ostatecznym, dniu ponownego przyjścia Pana, o dniu w którym będzie sądził żywych i umarłych . Dzień  sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Jest to dzień wielkiego sądu nad światem -  „ Księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie poruszone będą. A wówczas ukaże  się na niebiosach znak Syna Człowieczego [ Krzyż ] i wtedy płakać będą wszystkie pokolenia ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego  przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem” ( ewangelia). Wszystko musi schylić czoła przed Nim i Jego wyrokiem sędziowskim. „Tu solus Sanctus – Tylko Tyś sam  Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, wraz z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca”. Dzień triumfu i uznania naszego Zbawiciela. Jakże tęskni Kościół za tym dniem !.W dniu tym stanie się zadość sprawiedliwości Chrystusowi, jego Kościołowi i wszystkim tym, co wiernie przy Chrystusie stali. „ Maran atha – Przyjdź Panie”.

(Rozmyślania Liturgiczne - ILLUMINARE III, r. 1965) Brak komentarzy: