niedziela, 3 stycznia 2016

Najświętszego Imienia Jezus

W dniach, które następują po oktawie Bożego Narodzenia, święci Kościół uroczystość Najświętszego Imienia Jezus. Przy obrzezaniu  „nadano mu  imię Jezus”(ewangelia). Z serdeczną radością pójdźmy do Pana święcić Jego imię. „ na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano mieszkańców  niebios, ziemi i podziemia, i wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem” (Flp 2,10- ant. na introit). „Oto Panie, Panie nasz jakżesz  przedziwne jest imię Twoje na całej ziemi”. ( psalm na introit). Twemu imieniu, imieniu Ojca wyższego ponad wszelkie stworzenie kłaniają się niebo i ziemia, wszelki rozum i wola, czas i kultura. W nim tylko jest zbawienie. Albowiem nie dano człowiekowi innego imienia, którym moglibyśmy być  zbawieni ( lekacja).
Święćmy uroczyście dzień imienin naszego Zbawiciela. Jest to dzień łaski, przebaczenia. Połóżmy na patenie swój żal za grzechy, swoje dziękczynienie i mówmy: Chwalić Cię będę, Panie, za całego serca i wielbić będę twe imię na wieki. Bo jesteś, o Boże dobry i łaskawy oraz bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię wzywają ( ant. na ofertorium).
[ Illuminare - wyd. 1964]