czwartek, 7 stycznia 2016

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Msza Święta ( Missa Sollemnis) celebrowana w Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą gościnnie sprawował ks. Mateusz Szewczyk.


...A ujrzawszy gwiazdę uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom znaleźli dziecię z Maryją, Matką Jego  i upadłszy, pokłonili się Jemu. A otworzywszy skarby swe, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej. [ Ewangelia Mt 2,1-12]