sobota, 30 stycznia 2016

Niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna) - Msza Święta godzina 15.30

„Ziarnem jest słowo Boże” (Łk 8,11) 
Celebrujemy dziś nabożeństwo u św. Pawła, przez jego wstawiennictwo  prosimy, aby zasiew Boży w naszej duszy owocował.  Jest on dziś typem Kościoła, gdyż poddany był najcięższym próbom przez wszelkiego rodzaju cierpienia i upokorzenia – ale właśnie dlatego pełen był mocy Chrystusowej. Gdyż „moc [Chrystusa] w słabości [człowieka] się doskonali”(lekcja). „Przywarło do ziemi ciało nasze. Zbudź się, Panie, pomóż nam i zbaw nas”. To wołanie nieodkupionej ludzkości.(ant. na introit). „Wzruszyłeś, Panie, ziemię i wstrząsnąłeś nią. Napraw jej rozpadliny, bo się chwieje”(traktus). Ziarno, które Pan wsiewa we  wzruszoną i przeoraną duszę, pada na dobrą glebę. Dusza przyjmuje je, zachowuje „w dobrym i szczerym sercu i przynosi owoc w wytrwałości”(ewangelia). W słabości człowieka doskonali się moc Chrystusa. W pokornym przyjmowaniu z rąk Boga cierpień i nędzy przygotowuje się dusza do przyjęcia mocy i łaski Chrystusa. „Uniżajcie się tedy pod możną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia. W mocy Chrystusowej niech wiernie podąża Kościół, dusza ludzka, po drodze Pańskiej. Moc Chrystusowa daje nowe życie (sekreta), świętą radość (ant. na komunię), godne Boga postępowanie (modlitwa po komunii). [Źródło: Illuminare II,1963 r.]