piątek, 8 stycznia 2016

Spotkanie opłatkowe

Po uroczystej Mszy  Świętej  w Formie Nadzwyczajnej w Uroczystość  Objawienia Pańskiego,  odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli   wierni  z zielonkowskiego środowiska  tradycji łacińskiej