niedziela, 24 stycznia 2016

Niedziela Siedemdziesiątnicy - Przedpoście Msza Święta godzina 15.30

„Idźcie i wy do winnicy mojej”.Tam znajdziecie pracę, pracę wystarczającą na przeciąg całego życia. Obyście tylko wykonali całą tę pracę. Do nas to odnosi się wezwanie Boże: „Idźcie i wy do winnicy mojej”- wzywa nas dziś, w tej właśnie godzinie. Oto program na początek świętego postu: wszystkiego się wyrzec, ale to wszystkiego. Po co? Aby Chrystus, szermierz i zwycięzca w nas zamieszkał i w nas zwyciężył. Oto, co pragnie w nas zdziałać Siedemdziesiątnica i czas postu. Czy jesteśmy zdecydowani wyrzec się wszystkiego? „Czyż nie wiecie, że ci, którzy biegną w zawody, choć wszyscy biegną, jeden tylko otrzymuje nagrodę. Tak biegnijcie, abyście otrzymali (lekcja). Jeden tylko otrzymuje nagrodę. A tym jest Chrystus, zwycięzca nad śmiercią i grzechem. 
[ Illuminare II 1964]