sobota, 19 listopada 2016

Ostatnia 24 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (20 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny [ewangelia].” Bóg wybawił nas z mocy ciemności i  przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego” [lekcja], dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień Sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności.  Modlimy się dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu [sekreta].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pół godziny przed mszą ( godz. 15.00) odmawiamy różaniec  po łacinie.