środa, 2 listopada 2016

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych ( Dzień Zaduszny) 02 listopada – Msza Requiem

Requiem aeternam donna eis, Domine.

Uczciwszy triumf  tych swoich dzieci, które już weszły do nieba, Kościół święty wspomina wszystkie dusze, które w czyśćcu wypłacają się  Bożej sprawiedliwości z długów grzechowych. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusową odnawiającą się  we Mszy świętej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]