sobota, 5 listopada 2016

XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (06 listopada) – Msza Święta ( pozostała z 5 niedzieli po Objawieniu) o godzinie 15.30

„ A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego  i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy ukazał się i kąkol.”


Wśród  ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]